Thủ môn Tấn Trường làm MC VTV Thể Thao 24/7

Thủ môn Tấn Trường làm MC VTV Thể Thao 24/7

Thủ môn Tấn Trường làm MC VTV Thể Thao 24/7

Nghề tay trái của thủ môn Tấn Trường mà ít người biết đến.

Xem thêm: