Thủ môn Tấn Trường nói: ê sút 1 trái cho tao thể hiện cái coi

Thủ môn Tấn Trường nói: ê sút 1 trái cho tao thể hiện cái coi

Thủ môn Tấn Trường nói: ê sút 1 trái cho tao thể hiện cái coi

Chứ ngồi không lạnh run hết cả người.

Meme liên quan: