Thủ môn Tấn Trường ôm bóng cầm phóng lợn trên tay

Thủ môn Tấn Trường ôm bóng cầm phóng lợn trên tay

Thủ môn Tấn Trường ôm bóng cầm phóng lợn trên tay

OK bạn tiền đạo nào muốn có bóng thì bước ra đây!