Thủ môn Tấn Trường uống trà sữa cũng không yên

Thủ môn Tấn Trường uống trà sữa cũng không yên

Thủ môn Tấn Trường uống trà sữa cũng không yên

Cứ phải bắt anh trổ tài, thiệt là ngại quá đi mà.