Thứ súc vật này - Christian Bale cầm rìu cười man rợ

Thứ súc vật này - Christian Bale cầm rìu cười man rợ

Xứng đáng hứng chịu búa rìu của dư luận.

Xem thêm: