Thức khuya do trong lòng quá nhiều tâm trạng

Thức khuya do trong lòng quá nhiều tâm trạng

Thức khuya do trong lòng quá nhiều tâm trạng

Thức khuya không phải vì mất ngủ mà do trong lòng quá nhiều tâm trạng...

Meme liên quan: