Thức khuya không phải vì mất ngủ mà do trong lòng quá nhiều tâm trạng

Thức khuya không phải vì mất ngủ mà do trong lòng quá nhiều tâm trạng

Thức khuya không phải vì mất ngủ mà do trong lòng quá nhiều tâm trạng

Comment vào status của ai đó và lúc đêm khuya cũng dảk lắm đó.

Meme liên quan: