Thuốc quên người yêu cũ, uống mỗi ngày một viên

Thuốc quên người yêu cũ, uống mỗi ngày một viên

Uống đến suốt đời, hoặc có cách khác là tìm người yêu mới. thuốc quên nyc

Xem thêm: