Thuốc trị ngu nhãn hiệu con heo

Thuốc trị ngu nhãn hiệu con heo

Dùng mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên đến khi chết thì thôi.

Xem thêm: