Thủy thủ mặt trăng liếc nhìn mặt chán chường

Thủy thủ mặt trăng liếc nhìn mặt chán chường

Thủy thủ mặt trăng liếc nhìn mặt chán chường

Cảm giác bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.

Meme liên quan: