Tiến Bịp nói lãi tình cảm

Tiến Bịp nói lãi tình cảm

Tiến Bịp nói lãi tình cảm

Bán được cái iPhone cho người thân, lãi tình cảm được 2 triệu.

Meme liên quan: