Tiến Bịp trợn mắt mồm cá trê

Tiến Bịp trợn mắt mồm cá trê

Tiến Bịp trợn mắt mồm cá trê

Cảm giác của bạn khi có ai đó phán một câu khó nghe.

Xem thêm: