Tiền đây! Đưa tiền nhưng chỉ còn cái nịt

Tiền đây! Đưa tiền nhưng chỉ còn cái nịt

Tiền đây! Đưa tiền nhưng chỉ còn cái nịt

Tiền nhiều cho lắm vào rồi chỉ còn cái nịt mà thôi.

Xem thêm: