Tình yêu giống như chơi đá vậy, tất cả chỉ là ảo giác

Tình yêu giống như chơi đá vậy, tất cả chỉ là ảo giác

Cho nên bạn ơi đừng dấn thân vào tình yêu nhé.