Tóc dài áo tím rơi vào trầm tư

Tóc dài áo tím rơi vào trầm tư

Có một trạng thái hoang mang vô cực gọi là trầm tư.

Xem thêm: