Tôi không có tiền, Hạ Lăng dứt khoát trả lời

Tôi không có tiền, Hạ Lăng dứt khoát trả lời

Tôi không có tiền, Hạ Lăng dứt khoát trả lời

Kết thúc ngắn gọn của mọi cuộc tình.

Meme liên quan: