Tôi năm nay 90 tuổi nhưng trường hợp này tôi gặp năm 70 tuổi rồi - Ông Đa khi 90 tuổi

Tôi năm nay 90 tuổi nhưng trường hợp này tôi gặp năm 70 tuổi rồi - Ông Đa khi 90 tuổi

Tôi năm nay 90 tuổi nhưng trường hợp này tôi gặp năm 70 tuổi rồi - Ông Đa khi 90 tuổi

Ông Nguyễn Hữu Đa 90 tuổi nhớ lại kỷ niệm vào năm 70 tuổi. Hồi đó ông chưa gặp trường hợp nào như thế này cả, nhưng bây giờ thì là lần thứ 2 rồi.