Tôi tàn tật để tôi húp trước - chuột gào thét

Tôi tàn tật để tôi húp trước - chuột gào thét

Các người phải ưu tiên cho người tàn tật húp trước chứ.

Xem thêm: