Tôi thường xuyên lên mạng xem tử vi của vợ mình hôm nay hung cát thế nào để biết mà sống

Tôi thường xuyên lên mạng xem tử vi của vợ mình hôm nay hung cát thế nào để biết mà sống

Một người đàn ông đã lập gia đình thú thật rằng: Tôi thường xuyên phải lên mạng xem tử vi của vợ mình hôm nay thế nào, hung cát ra sao để tôi biết mà sống.