Tôn Ngộ Gea: Ban ngày đi lấy kinh, tối về bắt cho Man United

Tôn Ngộ Gea: Ban ngày đi lấy kinh, tối về bắt cho Man United

Tôn Ngộ Gea: Ban ngày đi lấy kinh, tối về bắt cho Man United

Không ai khác ngoài chính anh thủ môn gánh team.