Tôn Ngộ Không ngồi hút thuốc lào

Tôn Ngộ Không ngồi hút thuốc lào

Tôn Ngộ Không ngồi hút thuốc lào

Làm hơi cái đã rồi đi diệt trừ yêu quái sau.

Meme liên quan: