Trà sữa cũng ngon đấy nhưng đã bao giờ em uống canh rau muống vắt thêm tí chanh chưa?

Trà sữa cũng ngon đấy nhưng đã bao giờ em uống canh rau muống vắt thêm tí chanh chưa?