Trần Đức Bo chắp tay nam mô a di đà phật

Trần Đức Bo chắp tay nam mô a di đà phật

Không biết làm cách nào khác ngoài việc chắp tay cầu nguyện.

Xem thêm: