Trần Đức Bo ẹo ẹo nói trả tiền không?

Trần Đức Bo ẹo ẹo nói trả tiền không?

Trả tiền không trước khi bị sự bê đê nó xâm chiếm.

Xem thêm: