Trần Đức Bo hỏi anh gọi em hỏ

Trần Đức Bo hỏi anh gọi em hỏ

Trần Đức Bo hỏi anh gọi em hỏ

Có đúng là anh đang gọi tên em khum?

Xem thêm: