Trần Đức Bo vòng tay hình trái tim

Trần Đức Bo vòng tay hình trái tim

Dùng để comment tỏ tình cảm với ai đó mà bạn... ghét.

Xem thêm: