Trấn Thành nói nếu chúng tôi diễn hài nhảm thì hãy tắt tivi

Trấn Thành nói nếu chúng tôi diễn hài nhảm thì hãy tắt tivi

Trấn Thành nói nếu chúng tôi diễn hài nhảm thì hãy tắt tivi

Luận điệu vô cùng cứng rắn và đanh thép.

Meme liên quan: