Trạng thái hẹn hò đéo ai yêu mày đâu

Trạng thái hẹn hò đéo ai yêu mày đâu

Nhưng dù sao vẫn còn tốt hơn là bị người yêu cắm sừng.