Tranh cổ động Huấn Hoa Hồng: Cần cù bù siêng năng, có làm mới có ăn

Tranh cổ động Huấn Hoa Hồng: Cần cù bù siêng năng, có làm mới có ăn

Lời anh Huấn Hoa Tử bất hủ và đi cùng năm tháng các bạn nhé.

Xem thêm: