Tranh vẽ meme đen như chó

Tranh vẽ meme đen như chó

Tranh vẽ meme đen như chó

Phàm ở đời cái gì ví với chó cũng tiêu cực: xấu như chó, xui như chó, sướng như chó...

Meme liên quan: