Trẻ trâu cầm bó hoa đeo khẩu trang

Trẻ trâu cầm bó hoa đeo khẩu trang

Trẻ trâu cầm bó hoa đeo khẩu trang

Hình ảnh này đã được dễ thương và lịch sự hoá so với ảnh gốc.