Trên đời này còn gì đẹp hơn nụ cười của em?

Trên đời này còn gì đẹp hơn nụ cười của em?

Trên đời này còn gì đẹp hơn nụ cười của em?

Đừng khoe vếu nữa tôi chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em.