Trên mạng, không một ai biết bạn là chó cả

Trên mạng, không một ai biết bạn là chó cả

Trên mạng, không một ai biết bạn là chó cả

On the internet, nobody knows you're a dog.

Meme liên quan: