Trò đùa của anh có thể giống như tiền của anh, ít một chút được không?

Trò đùa của anh có thể giống như tiền của anh, ít một chút được không?

Một sự sỉ nhục cho chiếc ví mỏng tang mà anh đang cầm trên tay.

Xem thêm: