Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi

Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi

Không thể tin vào những gì mà mắt mình đang chứng kiến.