Trư Bát Giới cưỡi xe phân khối lớn

Trư Bát Giới cưỡi xe phân khối lớn

Trư Bát Giới cưỡi xe phân khối lớn

Như thế này tăng tốc lên 200km/h thì đường đến tây thiên sẽ ngắn hơn.

Xem thêm: