Trump nói mặc dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn

Trump nói mặc dù nụ cười luôn nở trên môi nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn

Tổng thống đương nhiệm của Mỹ chính thức tạch nhiệm kỳ mới.