Trung thu của một đứa FA cô đơn

Trung thu của một đứa FA cô đơn

Ảnh chế trung thu này có đèn ông sao, mặt nạ và trang phục Tôn Ngộ Không, ngậm kẹo mút, à cả bánh trung thu nữa. Như vậy là có trung thu cho FA ấm áp rồi.

Xem thêm: