Trường Giang uống rượu khóc nói má nó buồn

Trường Giang uống rượu khóc nói má nó buồn

Trường Giang uống rượu khóc nói má nó buồn

Nỗi buồn này rượu cũng không che mờ đi được.

Meme liên quan: