Trường Giang và Trấn Thành nói ôi tiếc quá bạn chưa đủ hề

Trường Giang và Trấn Thành nói ôi tiếc quá bạn chưa đủ hề

Trường Giang và Trấn Thành nói ôi tiếc quá bạn chưa đủ hề

Trò hề bạn đang diễn chưa đủ khiến chúng tôi cười.

Meme liên quan: