Truyện tranh Cuộc phiêu lưu vào lòng đất có cỗ quan tài

Truyện tranh Cuộc phiêu lưu vào lòng đất có cỗ quan tài

Truyện tranh Cuộc phiêu lưu vào lòng đất có cỗ quan tài

Dùng khi bạn thấy hành động của ai đó đi sâu vào lòng đất thay vì đi sâu vào lòng người.

Meme liên quan: