Tử hình - Thẩm phán ếch Pepe tuyên

Tử hình - Thẩm phán ếch Pepe tuyên

Với nhứng điều xấu xa mà ngươi đã post, ta tuyên ngươi án tử hình :))

Xem thêm: