Tứ quý heo - 4 lá bài 2 cơ rô chuồn bích

Tứ quý heo - 4 lá bài 2 cơ rô chuồn bích

Tứ quý heo đây rồi, tránh ra đến lượt tao húp trước.