Tui bị ngã rồi, phải hun mới đứng dậy được - người đàn ông bị té ngã

Tui bị ngã rồi, phải hun mới đứng dậy được - người đàn ông bị té ngã

Chỉ có tình yêu mới vực dậy được đau thương và mất mát.