Tui có được phép chửi bậy ở đây không?

Tui có được phép chửi bậy ở đây không?

Hãy nói được một tiếng, mọi thứ sẽ như lũ tràn bờ đê luôn.

Xem thêm: