Tướng mặt của người nghiện có hình ảnh Tiến Bịp

Tướng mặt của người nghiện có hình ảnh Tiến Bịp

Tướng mặt của người nghiện có hình ảnh Tiến Bịp

- Mắt trong và sáng - Mặt chữ điền - Môi thâm, răng trắng, mồm méo sệch - Đầu trọc lốc - Lông mày lá liễu

Meme liên quan: