Tuyển công nhân tầng 2 vị trí cao

Tuyển công nhân tầng 2 vị trí cao

- Bên cty mình còn tuyển người ko? - Còn. Công nhân thôi - Ko có vị trí nào cao hơn à? - Công nhân tầng 2

Xem thêm: