Tuyệt vời, like mạnh

Tuyệt vời, like mạnh

Tổng thống Bill Clinton giơ tay like tâm đắc