Và cuối cùng là họ chịch nhau

Và cuối cùng là họ chịch nhau

Một kết thúc không thể có hậu hơn. Hết truyện!