Và cuối cùng là họ chịch nhau, hết truyện

Và cuối cùng là họ chịch nhau, hết truyện

Và cuối cùng là họ chịch nhau, hết truyện

Kết thúc của những mối tình hạnh phúc dành cho ai thích ăn cẩu lương.

Meme liên quan: